ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561